przywiązany / attached


wygięty / bent
coś na drzewie / something on a tree

plama / smudge
 



Odnoszę wrażenia, że zima trwa już pół roku.



mandarynka / tangerine



uczy się / she's studying














































Indianin / an Indian
moda / fashion




chowa się / she's hiding

sylwester

Wrzucam kilka zdjęć ze Sylwestra.

Ogłaszam od razu, że nigdy więcej nie włożę solutiona do aparatu.

Chciałem również podziękować pani w labie za spieprzenie dwóch filmów przy wywołaniu.










Happy New Year


Aby rok 2013 nie był gorszy od poprzedniego.

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.



© All Rights Reserved

Followers